" " Soi cầu XSVT - Soi cầu xổ số Vũng Tàu chuẩn nhất hôm nay

soi cầu Vũng Tàu hôm nay

Thống kê lô tô ngày hôm nay

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu XSVT cụ thể.

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.

* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.

Đầu 0
000 lần
010 lần
020 lần
030 lần
040 lần
050 lần
060 lần
070 lần
080 lần
090 lần
Đầu 1
100 lần
110 lần
120 lần
130 lần
140 lần
150 lần
160 lần
170 lần
180 lần
190 lần
Đầu 2
200 lần
210 lần
220 lần
230 lần
240 lần
250 lần
260 lần
270 lần
280 lần
290 lần
Đầu 3
300 lần
310 lần
320 lần
330 lần
340 lần
350 lần
360 lần
370 lần
380 lần
390 lần
Đầu 4
400 lần
410 lần
420 lần
430 lần
440 lần
450 lần
460 lần
470 lần
480 lần
490 lần
Đầu 5
500 lần
510 lần
520 lần
530 lần
540 lần
550 lần
560 lần
570 lần
580 lần
590 lần
Đầu 6
600 lần
610 lần
620 lần
630 lần
640 lần
650 lần
660 lần
670 lần
680 lần
690 lần
Đầu 7
700 lần
710 lần
720 lần
730 lần
740 lần
750 lần
760 lần
770 lần
780 lần
790 lần
Đầu 8
800 lần
810 lần
820 lần
830 lần
840 lần
850 lần
860 lần
870 lần
880 lần
890 lần
Đầu 9
900 lần
910 lần
920 lần
930 lần
940 lần
950 lần
960 lần
970 lần
980 lần
990 lần
Loading ...
ĐB
4 1 4 9 4 8
G.1
3 7 9 8 6
G.2
6 7 9 5 8
G.3
1 2 4 9 3
7 2 3 7 4
G.4
7 3 1 1 4
2 3 4 4 9
1 6 8 7 2
5 7 7 4 4
2 0 6 5 4
5 5 8 4 2
5 4 6 0 7
G.5
8 7 4 0
G.6
6 3 9 2
8 4 7 6
6 4 1 5
G.7
8 5 7
G.8
8 7
ĐB
9 5 7 4 1 1
G.1
2 0 9 9 8
G.2
9 7 8 2 8
G.3
8 9 3 1 4
1 6 5 1 1
G.4
0 2 1 0 1
4 9 6 3 6
9 6 9 2 8
9 3 7 4 6
4 2 3 0 9
9 4 1 2 5
5 4 0 7 2
G.5
1 7 0 5
G.6
4 6 7 6
8 5 4 2
0 2 5 4
G.7
4 1 4
G.8
5 8
ĐB
3 8 9 7 8 6
G.1
3 5 1 6 8
G.2
2 5 5 6 6
G.3
2 4 5 4 4
8 7 7 1 8
G.4
0 5 6 9 0
9 1 9 5 6
5 0 2 3 6
6 2 0 4 8
4 2 4 9 3
3 7 7 5 0
3 0 0 4 1
G.5
2 0 4 9
G.6
3 9 3 2
8 7 3 0
6 2 2 3
G.7
7 4 9
G.8
7 4
ĐB
2 9 4 5 5 3
G.1
3 7 9 8 9
G.2
0 0 1 8 5
G.3
7 8 8 1 4
9 7 1 0 5
G.4
8 1 2 9 8
5 0 2 7 0
6 4 8 0 9
1 7 1 0 1
0 0 6 5 7
9 8 1 1 1
3 9 2 9 5
G.5
0 4 6 8
G.6
0 2 0 5
1 1 4 8
6 5 0 4
G.7
1 9 7
G.8
6 0
ĐB
9 8 8 3 4 4
G.1
3 2 4 6 1
G.2
1 9 9 6 3
G.3
0 4 6 1 3
2 0 6 1 0
G.4
9 3 0 8 7
2 3 0 0 8
5 9 4 0 1
8 2 3 2 7
2 9 3 4 3
6 9 4 0 7
3 4 3 5 4
G.5
1 8 1 6
G.6
2 4 6 5
4 5 8 5
8 4 3 1
G.7
0 8 4
G.8
7 1
Go to top