" " Soi cầu XSTV - Soi cầu xổ số Trà Vinh chuẩn nhất hôm nay

soi cầu Trà Vinh hôm nay

Thống kê lô tô ngày hôm nay

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu XSTV cụ thể.

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.

* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.

Đầu 0
000 lần
010 lần
020 lần
030 lần
040 lần
050 lần
060 lần
070 lần
080 lần
090 lần
Đầu 1
100 lần
110 lần
120 lần
130 lần
140 lần
150 lần
160 lần
170 lần
180 lần
190 lần
Đầu 2
200 lần
210 lần
220 lần
230 lần
240 lần
250 lần
260 lần
270 lần
280 lần
290 lần
Đầu 3
300 lần
310 lần
320 lần
330 lần
340 lần
350 lần
360 lần
370 lần
380 lần
390 lần
Đầu 4
400 lần
410 lần
420 lần
430 lần
440 lần
450 lần
460 lần
470 lần
480 lần
490 lần
Đầu 5
500 lần
510 lần
520 lần
530 lần
540 lần
550 lần
560 lần
570 lần
580 lần
590 lần
Đầu 6
600 lần
610 lần
620 lần
630 lần
640 lần
650 lần
660 lần
670 lần
680 lần
690 lần
Đầu 7
700 lần
710 lần
720 lần
730 lần
740 lần
750 lần
760 lần
770 lần
780 lần
790 lần
Đầu 8
800 lần
810 lần
820 lần
830 lần
840 lần
850 lần
860 lần
870 lần
880 lần
890 lần
Đầu 9
900 lần
910 lần
920 lần
930 lần
940 lần
950 lần
960 lần
970 lần
980 lần
990 lần
Loading ...
ĐB
9 6 7 0 5 0
G.1
3 5 5 1 5
G.2
1 0 2 0 0
G.3
0 6 4 1 6
6 8 5 4 2
G.4
2 5 1 0 5
9 0 1 4 5
8 1 0 1 3
7 9 0 3 2
3 3 2 3 5
2 4 7 7 6
2 2 5 3 1
G.5
4 4 5 4
G.6
8 2 2 9
3 5 2 9
8 1 6 1
G.7
4 9 5
G.8
2 5
ĐB
9 0 1 3 3 6
G.1
5 2 0 4 2
G.2
2 2 7 2 2
G.3
4 1 7 3 1
3 7 8 3 1
G.4
9 6 8 9 8
6 9 7 0 0
6 2 2 1 4
1 8 7 0 4
2 0 1 8 5
0 2 1 9 7
9 1 0 0 5
G.5
7 0 3 0
G.6
8 3 0 9
4 5 5 7
5 4 2 2
G.7
9 2 4
G.8
1 8
ĐB
6 8 6 1 4 1
G.1
9 1 8 7 0
G.2
4 3 5 0 8
G.3
8 8 1 9 5
0 5 3 8 8
G.4
4 2 8 3 9
6 4 3 6 2
6 2 3 7 9
0 5 1 6 7
7 9 1 3 9
0 5 8 1 7
2 8 2 4 4
G.5
7 7 6 9
G.6
5 3 9 6
0 7 2 2
9 6 4 8
G.7
1 3 7
G.8
8 1
ĐB
1 4 3 2 3 7
G.1
1 1 4 3 8
G.2
8 9 6 6 2
G.3
5 8 4 8 6
1 2 0 8 9
G.4
1 5 7 5 4
6 5 3 7 7
0 3 6 4 7
0 3 6 9 6
2 6 6 7 4
9 0 7 6 5
0 5 7 8 7
G.5
0 4 2 8
G.6
6 8 8 4
7 7 6 5
7 9 3 5
G.7
5 0 0
G.8
0 4
ĐB
6 7 0 8 5 6
G.1
8 9 3 2 6
G.2
4 5 6 4 1
G.3
9 9 9 9 8
7 3 7 5 1
G.4
8 6 1 1 1
5 9 9 1 4
5 3 3 4 0
1 9 7 8 5
8 0 4 9 7
5 1 0 4 6
8 8 4 1 2
G.5
9 3 7 2
G.6
6 3 1 0
9 2 8 3
8 1 0 9
G.7
2 3 8
G.8
1 7
Go to top