" " Soi cầu XSTTH - Soi cầu xổ số Thừa Thiên Huế chuẩn nhất hôm nay

soi cầu Thừa Thiên Huế hôm nay

Thống kê lô tô ngày hôm nay

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu XSTTH cụ thể.

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.

* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.

Đầu 0
000 lần
010 lần
020 lần
030 lần
040 lần
050 lần
060 lần
070 lần
080 lần
090 lần
Đầu 1
100 lần
110 lần
120 lần
130 lần
140 lần
150 lần
160 lần
170 lần
180 lần
190 lần
Đầu 2
200 lần
210 lần
220 lần
230 lần
240 lần
250 lần
260 lần
270 lần
280 lần
290 lần
Đầu 3
300 lần
310 lần
320 lần
330 lần
340 lần
350 lần
360 lần
370 lần
380 lần
390 lần
Đầu 4
400 lần
410 lần
420 lần
430 lần
440 lần
450 lần
460 lần
470 lần
480 lần
490 lần
Đầu 5
500 lần
510 lần
520 lần
530 lần
540 lần
550 lần
560 lần
570 lần
580 lần
590 lần
Đầu 6
600 lần
610 lần
620 lần
630 lần
640 lần
650 lần
660 lần
670 lần
680 lần
690 lần
Đầu 7
700 lần
710 lần
720 lần
730 lần
740 lần
750 lần
760 lần
770 lần
780 lần
790 lần
Đầu 8
800 lần
810 lần
820 lần
830 lần
840 lần
850 lần
860 lần
870 lần
880 lần
890 lần
Đầu 9
900 lần
910 lần
920 lần
930 lần
940 lần
950 lần
960 lần
970 lần
980 lần
990 lần
Loading ...
ĐB
9 8 2 4 1 9
G.1
2 9 5 6 0
G.2
8 9 0 2 7
G.3
5 8 7 8 6
6 9 9 6 6
G.4
6 8 0 9 1
3 3 9 6 5
8 0 5 2 5
7 1 2 0 5
1 4 1 9 5
4 0 2 8 0
8 4 9 5 8
G.5
0 1 2 1
G.6
2 7 5 3
2 9 1 8
8 4 1 0
G.7
8 9 6
G.8
4 5
ĐB
0 5 1 8 1 0
G.1
7 3 3 2 7
G.2
4 8 5 9 2
G.3
9 7 1 6 9
5 8 0 0 7
G.4
8 8 3 0 7
2 1 1 7 1
6 7 0 8 4
5 3 6 2 6
6 5 3 2 6
1 5 4 8 0
8 9 9 9 7
G.5
2 9 8 0
G.6
8 7 3 4
1 9 2 7
2 7 4 3
G.7
3 0 6
G.8
8 0
ĐB
8 1 5 9 2 0
G.1
2 1 2 7 3
G.2
2 9 6 9 0
G.3
7 8 6 3 4
0 9 7 3 4
G.4
1 4 3 7 8
5 2 0 7 2
4 5 9 7 4
6 5 8 8 1
6 6 7 3 9
8 2 8 2 0
8 2 8 0 1
G.5
3 9 8 5
G.6
7 6 7 1
0 5 4 6
5 2 0 9
G.7
6 6 1
G.8
5 8
Go to top