" " Soi cầu XSTG - Soi cầu xổ số Tiền Giang chuẩn nhất hôm nay

soi cầu Tiền Giang hôm nay

Thống kê lô tô ngày hôm nay

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu XSTG cụ thể.

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.

* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.

Đầu 0
000 lần
010 lần
020 lần
030 lần
040 lần
050 lần
060 lần
070 lần
080 lần
090 lần
Đầu 1
100 lần
110 lần
120 lần
130 lần
140 lần
150 lần
160 lần
170 lần
180 lần
190 lần
Đầu 2
200 lần
210 lần
220 lần
230 lần
240 lần
250 lần
260 lần
270 lần
280 lần
290 lần
Đầu 3
300 lần
310 lần
320 lần
330 lần
340 lần
350 lần
360 lần
370 lần
380 lần
390 lần
Đầu 4
400 lần
410 lần
420 lần
430 lần
440 lần
450 lần
460 lần
470 lần
480 lần
490 lần
Đầu 5
500 lần
510 lần
520 lần
530 lần
540 lần
550 lần
560 lần
570 lần
580 lần
590 lần
Đầu 6
600 lần
610 lần
620 lần
630 lần
640 lần
650 lần
660 lần
670 lần
680 lần
690 lần
Đầu 7
700 lần
710 lần
720 lần
730 lần
740 lần
750 lần
760 lần
770 lần
780 lần
790 lần
Đầu 8
800 lần
810 lần
820 lần
830 lần
840 lần
850 lần
860 lần
870 lần
880 lần
890 lần
Đầu 9
900 lần
910 lần
920 lần
930 lần
940 lần
950 lần
960 lần
970 lần
980 lần
990 lần
Loading ...
ĐB
1 5 4 3 3 3
G.1
0 1 1 4 1
G.2
4 4 6 6 8
G.3
6 9 8 6 6
6 1 1 9 0
G.4
2 8 9 0 2
1 3 9 2 5
3 9 3 7 3
6 8 6 3 7
2 0 5 1 2
4 1 1 9 2
8 1 1 8 8
G.5
5 9 1 3
G.6
8 2 5 9
2 8 7 7
3 7 8 1
G.7
7 9 1
G.8
6 1
ĐB
7 3 7 9 3 6
G.1
9 6 3 3 2
G.2
1 8 1 6 0
G.3
6 4 7 1 5
9 0 5 0 1
G.4
2 9 0 3 0
7 7 9 2 4
0 8 8 3 8
7 1 5 1 5
6 2 5 7 9
9 0 6 8 1
2 5 0 6 2
G.5
2 7 6 0
G.6
6 0 5 9
8 9 7 8
3 6 6 0
G.7
4 4 0
G.8
9 5
ĐB
0 2 5 4 7 7
G.1
2 7 0 3 2
G.2
4 4 9 2 6
G.3
2 8 0 6 1
5 1 9 6 7
G.4
4 8 9 1 7
5 9 7 2 1
2 5 1 1 7
1 7 8 1 8
2 4 4 8 3
4 9 0 7 3
3 3 3 7 0
G.5
5 0 7 9
G.6
8 6 9 4
0 0 3 5
5 5 6 1
G.7
7 0 1
G.8
4 4
ĐB
4 7 8 1 5 6
G.1
2 7 5 2 9
G.2
2 0 7 2 7
G.3
1 9 2 5 8
7 5 7 4 8
G.4
2 4 3 4 6
7 6 4 7 6
3 4 5 7 5
1 0 5 4 6
2 6 5 6 9
8 5 0 8 4
0 3 4 7 1
G.5
7 7 5 1
G.6
2 4 8 8
2 6 6 9
1 1 7 3
G.7
3 5 7
G.8
1 2
ĐB
7 4 7 1 2 8
G.1
6 6 4 2 2
G.2
1 8 8 0 0
G.3
8 6 2 0 9
4 3 6 8 9
G.4
2 2 6 1 7
3 9 7 7 5
8 3 5 3 2
1 6 2 3 0
0 3 4 8 0
1 0 5 7 8
5 2 2 6 5
G.5
0 6 6 1
G.6
4 9 0 6
6 1 7 6
4 2 0 4
G.7
8 3 0
G.8
3 8
Go to top