" " Soi cầu XSST - Soi cầu xổ số Sóc Trăng chuẩn nhất hôm nay

soi cầu Sóc Trăng hôm nay

Thống kê lô tô ngày hôm nay

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu XSST cụ thể.

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.

* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.

Đầu 0
000 lần
010 lần
020 lần
030 lần
040 lần
050 lần
060 lần
070 lần
080 lần
090 lần
Đầu 1
100 lần
110 lần
120 lần
130 lần
140 lần
150 lần
160 lần
170 lần
180 lần
190 lần
Đầu 2
200 lần
210 lần
220 lần
230 lần
240 lần
250 lần
260 lần
270 lần
280 lần
290 lần
Đầu 3
300 lần
310 lần
320 lần
330 lần
340 lần
350 lần
360 lần
370 lần
380 lần
390 lần
Đầu 4
400 lần
410 lần
420 lần
430 lần
440 lần
450 lần
460 lần
470 lần
480 lần
490 lần
Đầu 5
500 lần
510 lần
520 lần
530 lần
540 lần
550 lần
560 lần
570 lần
580 lần
590 lần
Đầu 6
600 lần
610 lần
620 lần
630 lần
640 lần
650 lần
660 lần
670 lần
680 lần
690 lần
Đầu 7
700 lần
710 lần
720 lần
730 lần
740 lần
750 lần
760 lần
770 lần
780 lần
790 lần
Đầu 8
800 lần
810 lần
820 lần
830 lần
840 lần
850 lần
860 lần
870 lần
880 lần
890 lần
Đầu 9
900 lần
910 lần
920 lần
930 lần
940 lần
950 lần
960 lần
970 lần
980 lần
990 lần
Loading ...
ĐB
1 1 3 4 2 0
G.1
1 9 2 6 1
G.2
9 9 1 0 1
G.3
7 7 4 1 2
1 4 3 3 7
G.4
1 3 0 9 8
4 8 8 1 7
3 8 6 3 7
0 3 0 9 6
9 9 9 9 1
0 3 6 7 3
1 8 8 6 1
G.5
4 2 1 3
G.6
9 8 5 7
4 3 2 2
4 0 1 4
G.7
0 2 3
G.8
9 3
ĐB
7 7 0 1 2 1
G.1
9 5 0 3 9
G.2
5 1 9 2 8
G.3
5 5 2 6 3
8 1 4 9 3
G.4
3 1 7 6 9
8 2 5 1 8
0 8 2 1 7
3 2 4 9 6
0 0 8 9 4
7 6 0 2 3
8 3 3 4 0
G.5
9 7 4 3
G.6
8 1 0 8
8 1 8 3
0 6 4 2
G.7
5 1 3
G.8
3 9
ĐB
5 1 1 3 1 8
G.1
4 8 0 8 9
G.2
4 7 3 3 9
G.3
7 2 1 5 8
2 5 3 7 5
G.4
0 1 7 3 5
8 7 8 3 9
9 9 1 0 4
3 2 0 3 2
0 1 6 7 6
4 7 1 4 1
1 7 6 7 5
G.5
6 9 2 1
G.6
9 9 8 3
0 8 2 4
6 8 1 5
G.7
9 1 2
G.8
4 8
ĐB
0 6 3 3 9 3
G.1
8 8 8 5 7
G.2
8 3 0 0 0
G.3
2 3 1 2 3
6 5 6 2 7
G.4
7 9 2 5 9
6 3 9 8 6
8 3 7 3 8
1 8 6 3 5
1 1 6 5 1
1 4 9 3 4
0 6 3 7 8
G.5
7 5 1 2
G.6
8 5 2 6
9 3 2 1
6 9 4 8
G.7
8 4 2
G.8
5 4
ĐB
5 9 5 2 9 2
G.1
4 7 1 9 4
G.2
6 2 2 4 6
G.3
7 9 0 3 2
9 4 8 0 5
G.4
6 7 3 6 9
5 8 4 2 0
1 2 6 0 3
2 3 3 8 0
5 7 1 6 7
7 2 3 1 1
7 3 5 6 7
G.5
0 5 0 4
G.6
2 6 9 7
9 2 8 8
4 0 8 5
G.7
4 7 7
G.8
0 5
ĐB
1 2 0 7 0 5
G.1
3 4 1 3 3
G.2
0 8 5 5 6
G.3
0 2 1 2 8
7 4 0 4 4
G.4
8 4 1 4 8
4 4 8 8 9
9 7 8 6 5
8 8 5 9 4
9 0 5 8 0
3 5 1 7 9
5 9 2 0 3
G.5
2 7 7 2
G.6
3 7 4 3
6 8 4 0
4 4 1 7
G.7
7 3 9
G.8
7 4
Go to top