" " Soi cầu XSQT - Soi cầu xổ số Quảng Trị chuẩn nhất hôm nay

soi cầu Quảng Trị hôm nay

Thống kê lô tô ngày hôm nay

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu XSQT cụ thể.

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.

* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.

Đầu 0
000 lần
010 lần
020 lần
030 lần
040 lần
050 lần
060 lần
070 lần
080 lần
090 lần
Đầu 1
100 lần
110 lần
120 lần
130 lần
140 lần
150 lần
160 lần
170 lần
180 lần
190 lần
Đầu 2
200 lần
210 lần
220 lần
230 lần
240 lần
250 lần
260 lần
270 lần
280 lần
290 lần
Đầu 3
300 lần
310 lần
320 lần
330 lần
340 lần
350 lần
360 lần
370 lần
380 lần
390 lần
Đầu 4
400 lần
410 lần
420 lần
430 lần
440 lần
450 lần
460 lần
470 lần
480 lần
490 lần
Đầu 5
500 lần
510 lần
520 lần
530 lần
540 lần
550 lần
560 lần
570 lần
580 lần
590 lần
Đầu 6
600 lần
610 lần
620 lần
630 lần
640 lần
650 lần
660 lần
670 lần
680 lần
690 lần
Đầu 7
700 lần
710 lần
720 lần
730 lần
740 lần
750 lần
760 lần
770 lần
780 lần
790 lần
Đầu 8
800 lần
810 lần
820 lần
830 lần
840 lần
850 lần
860 lần
870 lần
880 lần
890 lần
Đầu 9
900 lần
910 lần
920 lần
930 lần
940 lần
950 lần
960 lần
970 lần
980 lần
990 lần
Loading ...
ĐB
5 5 4 9 9 3
G.1
1 0 9 9 6
G.2
6 2 7 1 1
G.3
0 0 3 8 0
3 0 3 0 7
G.4
6 1 8 6 6
1 5 1 3 9
7 7 2 7 6
8 2 8 4 4
4 3 9 7 8
2 2 3 7 6
1 2 6 1 7
G.5
3 1 6 9
G.6
1 5 8 1
6 0 5 3
1 7 1 0
G.7
1 1 3
G.8
7 8
ĐB
0 3 6 9 8 0
G.1
6 4 9 5 1
G.2
8 0 0 3 4
G.3
3 6 5 9 5
4 4 2 0 6
G.4
0 4 0 9 3
9 4 6 7 4
5 7 4 1 8
4 2 8 6 4
7 5 0 3 5
0 1 3 6 5
1 3 7 6 2
G.5
9 0 3 4
G.6
7 9 5 7
8 8 9 1
8 4 5 1
G.7
8 9 9
G.8
6 9
ĐB
6 2 2 8 8 7
G.1
5 4 0 7 8
G.2
7 3 7 4 2
G.3
5 1 6 6 5
0 3 7 1 3
G.4
9 6 4 7 3
1 4 2 5 3
9 3 3 4 2
1 5 2 4 8
2 8 0 7 3
6 1 8 9 5
7 0 2 3 1
G.5
9 7 7 9
G.6
7 8 9 1
9 4 8 7
4 8 2 3
G.7
0 2 3
G.8
7 9
ĐB
4 4 6 7 6 1
G.1
8 2 5 2 4
G.2
7 5 1 8 8
G.3
8 1 1 7 3
1 1 6 9 9
G.4
3 9 7 0 1
0 1 1 6 4
5 4 7 5 5
7 2 6 0 2
0 3 6 9 8
5 7 4 5 4
6 8 3 0 0
G.5
0 1 1 8
G.6
6 7 4 6
2 2 4 3
0 7 5 8
G.7
2 4 4
G.8
4 7
ĐB
7 0 6 5 9 3
G.1
9 2 6 6 7
G.2
1 9 1 3 3
G.3
8 9 9 3 8
1 3 3 0 5
G.4
4 7 1 4 2
7 5 3 4 8
2 4 6 3 8
9 1 7 2 1
5 9 1 8 7
6 3 8 9 6
2 7 5 3 9
G.5
7 5 9 4
G.6
8 8 0 1
2 3 1 4
0 6 7 2
G.7
2 3 0
G.8
7 6
ĐB
7 9 1 7 5 1
G.1
1 4 5 7 2
G.2
8 7 0 3 7
G.3
2 5 7 8 2
7 2 0 4 9
G.4
8 1 9 6 6
1 3 2 6 4
7 5 4 2 4
8 1 2 8 9
9 2 7 7 7
4 0 6 3 0
6 1 8 5 5
G.5
8 6 1 8
G.6
9 7 6 9
7 6 8 1
3 4 1 4
G.7
9 8 6
G.8
5 7
Go to top