" " Soi cầu XSPY - Soi cầu xổ số Phú Yên chuẩn nhất hôm nay

soi cầu Phú Yên hôm nay

Thống kê lô tô ngày hôm nay

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu XSPY cụ thể.

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.

* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.

Đầu 0
000 lần
010 lần
020 lần
030 lần
040 lần
050 lần
060 lần
070 lần
080 lần
090 lần
Đầu 1
100 lần
110 lần
120 lần
130 lần
140 lần
150 lần
160 lần
170 lần
180 lần
190 lần
Đầu 2
200 lần
210 lần
220 lần
230 lần
240 lần
250 lần
260 lần
270 lần
280 lần
290 lần
Đầu 3
300 lần
310 lần
320 lần
330 lần
340 lần
350 lần
360 lần
370 lần
380 lần
390 lần
Đầu 4
400 lần
410 lần
420 lần
430 lần
440 lần
450 lần
460 lần
470 lần
480 lần
490 lần
Đầu 5
500 lần
510 lần
520 lần
530 lần
540 lần
550 lần
560 lần
570 lần
580 lần
590 lần
Đầu 6
600 lần
610 lần
620 lần
630 lần
640 lần
650 lần
660 lần
670 lần
680 lần
690 lần
Đầu 7
700 lần
710 lần
720 lần
730 lần
740 lần
750 lần
760 lần
770 lần
780 lần
790 lần
Đầu 8
800 lần
810 lần
820 lần
830 lần
840 lần
850 lần
860 lần
870 lần
880 lần
890 lần
Đầu 9
900 lần
910 lần
920 lần
930 lần
940 lần
950 lần
960 lần
970 lần
980 lần
990 lần
Loading ...
ĐB
7 6 0 2 3 7
G.1
5 8 5 5 8
G.2
9 2 4 3 7
G.3
9 4 1 8 1
0 3 0 7 8
G.4
2 5 2 6 8
5 4 7 6 3
6 3 0 3 6
9 0 4 4 8
9 7 4 7 9
9 0 8 5 8
9 5 4 4 7
G.5
3 6 6 5
G.6
3 8 6 6
8 2 3 2
4 9 8 0
G.7
6 2 4
G.8
9 7
ĐB
6 0 5 6 3 6
G.1
8 5 1 4 2
G.2
3 1 2 8 2
G.3
9 9 7 9 3
4 9 5 0 9
G.4
3 6 8 5 5
6 8 2 2 3
3 7 0 2 7
2 1 6 1 5
8 9 3 4 7
4 7 2 1 0
7 7 9 7 3
G.5
4 2 1 5
G.6
3 2 1 8
2 4 8 8
1 0 8 4
G.7
0 6 2
G.8
7 7
ĐB
4 0 3 2 3 4
G.1
2 3 6 8 1
G.2
4 4 7 4 7
G.3
8 2 3 6 4
0 3 3 4 6
G.4
0 6 2 2 1
2 2 0 7 3
2 3 3 9 7
8 7 8 8 6
5 2 5 1 3
8 1 9 5 4
5 9 1 7 4
G.5
8 2 9 7
G.6
8 5 1 9
2 3 0 7
3 4 9 9
G.7
9 9 9
G.8
2 5
ĐB
4 6 5 0 7 2
G.1
5 7 6 8 8
G.2
3 2 4 2 4
G.3
9 7 9 1 9
3 7 8 4 8
G.4
6 7 8 7 6
6 8 4 0 6
3 4 8 8 2
3 3 1 8 4
1 3 6 8 0
1 3 2 3 0
4 9 1 2 2
G.5
2 5 1 4
G.6
9 6 7 7
1 2 0 3
2 2 4 3
G.7
8 4 5
G.8
1 0
ĐB
6 9 7 7 3 0
G.1
4 3 4 3 1
G.2
9 6 3 3 2
G.3
0 3 6 8 5
2 6 6 9 1
G.4
1 1 8 5 9
1 7 6 6 7
3 1 8 6 8
9 1 9 0 1
7 1 9 3 8
2 9 7 2 3
3 5 2 2 6
G.5
5 5 5 0
G.6
1 3 5 7
2 1 9 8
1 3 8 3
G.7
7 7 1
G.8
7 5
Go to top