" " Soi cầu XSNT - Soi cầu xổ số Ninh Thuận chuẩn nhất hôm nay

soi cầu Ninh Thuận hôm nay

Thống kê lô tô ngày hôm nay

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu XSNT cụ thể.

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.

* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.

Đầu 0
000 lần
010 lần
020 lần
030 lần
040 lần
050 lần
060 lần
070 lần
080 lần
090 lần
Đầu 1
100 lần
110 lần
120 lần
130 lần
140 lần
150 lần
160 lần
170 lần
180 lần
190 lần
Đầu 2
200 lần
210 lần
220 lần
230 lần
240 lần
250 lần
260 lần
270 lần
280 lần
290 lần
Đầu 3
300 lần
310 lần
320 lần
330 lần
340 lần
350 lần
360 lần
370 lần
380 lần
390 lần
Đầu 4
400 lần
410 lần
420 lần
430 lần
440 lần
450 lần
460 lần
470 lần
480 lần
490 lần
Đầu 5
500 lần
510 lần
520 lần
530 lần
540 lần
550 lần
560 lần
570 lần
580 lần
590 lần
Đầu 6
600 lần
610 lần
620 lần
630 lần
640 lần
650 lần
660 lần
670 lần
680 lần
690 lần
Đầu 7
700 lần
710 lần
720 lần
730 lần
740 lần
750 lần
760 lần
770 lần
780 lần
790 lần
Đầu 8
800 lần
810 lần
820 lần
830 lần
840 lần
850 lần
860 lần
870 lần
880 lần
890 lần
Đầu 9
900 lần
910 lần
920 lần
930 lần
940 lần
950 lần
960 lần
970 lần
980 lần
990 lần
Loading ...
ĐB
3 9 6 3 3 4
G.1
9 4 0 8 1
G.2
1 0 2 9 9
G.3
7 1 5 5 0
6 8 8 5 2
G.4
3 7 1 3 8
4 1 6 9 5
3 3 1 7 2
3 0 0 7 0
6 3 8 3 0
1 4 0 0 3
3 2 5 4 3
G.5
9 5 4 5
G.6
9 0 7 8
0 9 0 7
4 6 7 4
G.7
0 6 2
G.8
9 7
ĐB
8 6 7 7 2 8
G.1
3 6 6 4 1
G.2
8 5 2 0 5
G.3
9 7 7 4 1
5 1 2 8 9
G.4
9 2 7 0 6
7 3 0 0 8
4 3 3 0 8
9 5 5 6 7
8 7 9 3 6
1 9 4 0 6
1 8 3 1 0
G.5
5 1 9 7
G.6
9 5 4 2
9 9 1 6
8 0 4 2
G.7
6 1 1
G.8
5 9
ĐB
4 2 9 3 9 9
G.1
4 9 9 5 4
G.2
7 7 6 7 0
G.3
2 5 2 0 9
9 7 8 7 7
G.4
7 1 4 3 7
9 8 3 7 8
0 6 1 0 9
8 7 3 2 8
5 0 1 1 1
2 3 5 1 4
6 9 3 4 7
G.5
1 6 5 8
G.6
0 0 5 6
6 3 1 4
2 8 5 3
G.7
4 9 9
G.8
1 0
ĐB
2 9 4 0 2 9
G.1
4 7 6 6 4
G.2
5 8 2 5 8
G.3
8 8 3 9 9
9 4 8 1 8
G.4
8 6 4 5 5
9 3 8 8 8
5 6 6 9 6
1 8 3 1 4
7 7 3 2 9
8 5 5 7 5
5 8 6 8 6
G.5
2 6 1 2
G.6
2 0 7 1
8 5 3 4
2 6 1 1
G.7
8 9 1
G.8
1 0
ĐB
5 2 0 0 6 2
G.1
7 8 5 2 7
G.2
0 6 0 1 0
G.3
0 4 0 8 5
2 9 1 0 2
G.4
7 6 5 8 5
3 5 3 2 1
2 8 0 7 7
5 8 8 6 2
9 0 1 7 6
8 2 5 7 8
8 1 3 6 7
G.5
4 1 1 4
G.6
9 2 6 1
1 9 1 1
8 9 3 5
G.7
5 0 0
G.8
3 1
Go to top