" " Soi cầu XSKG - Soi cầu xổ số Kiên Giang chuẩn nhất hôm nay

soi cầu Kiên Giang hôm nay

Thống kê lô tô ngày hôm nay

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu XSKG cụ thể.

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.

* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.

Đầu 0
000 lần
010 lần
020 lần
030 lần
040 lần
050 lần
060 lần
070 lần
080 lần
090 lần
Đầu 1
100 lần
110 lần
120 lần
130 lần
140 lần
150 lần
160 lần
170 lần
180 lần
190 lần
Đầu 2
200 lần
210 lần
220 lần
230 lần
240 lần
250 lần
260 lần
270 lần
280 lần
290 lần
Đầu 3
300 lần
310 lần
320 lần
330 lần
340 lần
350 lần
360 lần
370 lần
380 lần
390 lần
Đầu 4
400 lần
410 lần
420 lần
430 lần
440 lần
450 lần
460 lần
470 lần
480 lần
490 lần
Đầu 5
500 lần
510 lần
520 lần
530 lần
540 lần
550 lần
560 lần
570 lần
580 lần
590 lần
Đầu 6
600 lần
610 lần
620 lần
630 lần
640 lần
650 lần
660 lần
670 lần
680 lần
690 lần
Đầu 7
700 lần
710 lần
720 lần
730 lần
740 lần
750 lần
760 lần
770 lần
780 lần
790 lần
Đầu 8
800 lần
810 lần
820 lần
830 lần
840 lần
850 lần
860 lần
870 lần
880 lần
890 lần
Đầu 9
900 lần
910 lần
920 lần
930 lần
940 lần
950 lần
960 lần
970 lần
980 lần
990 lần
Loading ...
ĐB
3 1 6 7 9 8
G.1
3 1 6 5 4
G.2
5 3 9 9 8
G.3
0 9 1 0 8
0 6 1 0 1
G.4
7 2 3 6 2
1 7 8 6 7
9 9 9 9 4
9 9 6 3 1
2 0 1 0 4
6 3 1 0 6
9 3 8 5 1
G.5
1 8 7 6
G.6
4 0 0 7
6 2 7 6
8 6 1 0
G.7
7 3 7
G.8
6 3
ĐB
0 6 9 0 4 5
G.1
3 0 5 9 3
G.2
9 5 5 7 2
G.3
1 4 7 5 6
5 5 8 4 5
G.4
1 7 9 6 2
8 0 8 8 8
0 6 9 7 5
2 5 5 1 2
4 8 7 7 4
7 2 8 2 7
7 9 3 5 5
G.5
2 8 6 5
G.6
8 0 0 2
5 2 0 4
9 6 8 5
G.7
0 4 7
G.8
8 1
ĐB
0 0 6 4 7 5
G.1
1 4 7 8 1
G.2
0 4 0 5 8
G.3
3 6 4 1 3
6 2 0 4 9
G.4
8 4 2 6 0
4 3 1 8 2
2 4 5 1 0
2 2 4 9 9
5 7 0 9 3
6 4 1 7 4
9 9 0 4 1
G.5
7 3 0 6
G.6
3 0 9 4
3 6 1 5
5 8 9 2
G.7
0 3 7
G.8
4 6
ĐB
0 3 8 4 7 4
G.1
5 2 7 7 0
G.2
6 1 3 4 7
G.3
0 5 2 5 6
7 8 3 6 1
G.4
5 1 5 1 1
0 4 7 9 6
9 7 1 3 1
2 9 4 9 9
4 5 8 2 2
2 2 9 8 8
2 9 2 4 9
G.5
7 2 2 4
G.6
5 4 0 4
3 6 9 2
7 5 5 5
G.7
0 2 7
G.8
5 5
ĐB
6 5 4 8 6 8
G.1
6 6 6 9 2
G.2
9 3 2 2 3
G.3
3 3 1 8 0
1 6 8 5 1
G.4
6 2 4 0 8
9 4 7 2 8
2 0 9 7 3
1 8 7 3 4
2 8 5 4 4
5 9 6 2 4
3 6 0 7 3
G.5
1 0 9 8
G.6
5 0 3 1
5 3 6 8
4 8 2 5
G.7
4 4 8
G.8
5 6
Go to top