" " Soi cầu XSHG - Soi cầu xổ số Hậu Giang chuẩn nhất hôm nay

soi cầu Hậu Giang hôm nay

Thống kê lô tô ngày hôm nay

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu XSHG cụ thể.

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.

* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.

Đầu 0
000 lần
010 lần
020 lần
030 lần
040 lần
050 lần
060 lần
070 lần
080 lần
090 lần
Đầu 1
100 lần
110 lần
120 lần
130 lần
140 lần
150 lần
160 lần
170 lần
180 lần
190 lần
Đầu 2
200 lần
210 lần
220 lần
230 lần
240 lần
250 lần
260 lần
270 lần
280 lần
290 lần
Đầu 3
300 lần
310 lần
320 lần
330 lần
340 lần
350 lần
360 lần
370 lần
380 lần
390 lần
Đầu 4
400 lần
410 lần
420 lần
430 lần
440 lần
450 lần
460 lần
470 lần
480 lần
490 lần
Đầu 5
500 lần
510 lần
520 lần
530 lần
540 lần
550 lần
560 lần
570 lần
580 lần
590 lần
Đầu 6
600 lần
610 lần
620 lần
630 lần
640 lần
650 lần
660 lần
670 lần
680 lần
690 lần
Đầu 7
700 lần
710 lần
720 lần
730 lần
740 lần
750 lần
760 lần
770 lần
780 lần
790 lần
Đầu 8
800 lần
810 lần
820 lần
830 lần
840 lần
850 lần
860 lần
870 lần
880 lần
890 lần
Đầu 9
900 lần
910 lần
920 lần
930 lần
940 lần
950 lần
960 lần
970 lần
980 lần
990 lần
Loading ...
ĐB
9 2 2 8 1 5
G.1
0 8 7 8 3
G.2
5 6 7 7 5
G.3
5 0 5 9 4
4 8 1 7 5
G.4
8 0 7 7 5
3 0 3 9 0
7 2 5 2 6
3 7 8 9 2
2 7 8 2 1
2 5 0 7 4
5 0 2 4 5
G.5
8 2 1 3
G.6
3 5 1 9
9 1 8 8
0 2 1 1
G.7
6 3 9
G.8
8 8
ĐB
8 7 7 0 8 6
G.1
9 4 5 4 7
G.2
0 3 9 4 4
G.3
3 4 7 8 5
5 8 6 4 6
G.4
5 4 7 5 6
7 9 8 9 1
7 4 9 8 8
4 8 9 0 6
5 8 2 5 3
0 1 1 4 0
4 6 0 5 6
G.5
8 6 8 2
G.6
5 1 9 4
4 1 8 9
0 8 6 8
G.7
9 4 7
G.8
1 3
ĐB
1 8 2 0 3 1
G.1
3 6 2 7 4
G.2
3 0 1 6 0
G.3
9 1 5 4 0
4 5 2 2 9
G.4
9 5 2 6 4
4 8 9 0 5
0 7 4 2 0
3 2 2 4 9
9 1 8 0 1
1 2 4 7 5
7 5 5 8 5
G.5
1 5 7 7
G.6
3 5 2 1
7 8 3 3
6 6 0 6
G.7
0 4 9
G.8
8 6
ĐB
9 7 7 9 4 6
G.1
6 5 5 6 4
G.2
7 4 4 6 3
G.3
6 1 5 1 4
5 5 0 1 1
G.4
4 6 8 4 1
2 7 2 0 3
2 7 3 3 9
4 1 3 4 2
8 9 8 2 4
5 7 8 2 2
3 2 9 5 6
G.5
8 2 3 0
G.6
1 6 4 6
4 5 5 5
3 1 6 8
G.7
5 4 0
G.8
1 2
ĐB
6 9 8 2 0 5
G.1
0 3 7 6 1
G.2
1 7 6 4 7
G.3
3 1 5 9 3
9 8 6 2 0
G.4
9 4 1 6 2
9 6 9 8 3
3 2 4 8 0
4 5 4 1 7
9 7 7 4 2
8 5 0 9 2
5 6 3 9 4
G.5
9 3 2 8
G.6
1 5 5 6
1 6 8 0
8 5 7 8
G.7
0 5 3
G.8
3 9
Go to top