" " Soi cầu XSGL - Soi cầu xổ số Gia Lai chuẩn nhất hôm nay

soi cầu Gia Lai hôm nay

Thống kê lô tô ngày hôm nay

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu XSGL cụ thể.

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.

* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.

Đầu 0
000 lần
010 lần
020 lần
030 lần
040 lần
050 lần
060 lần
070 lần
080 lần
090 lần
Đầu 1
100 lần
110 lần
120 lần
130 lần
140 lần
150 lần
160 lần
170 lần
180 lần
190 lần
Đầu 2
200 lần
210 lần
220 lần
230 lần
240 lần
250 lần
260 lần
270 lần
280 lần
290 lần
Đầu 3
300 lần
310 lần
320 lần
330 lần
340 lần
350 lần
360 lần
370 lần
380 lần
390 lần
Đầu 4
400 lần
410 lần
420 lần
430 lần
440 lần
450 lần
460 lần
470 lần
480 lần
490 lần
Đầu 5
500 lần
510 lần
520 lần
530 lần
540 lần
550 lần
560 lần
570 lần
580 lần
590 lần
Đầu 6
600 lần
610 lần
620 lần
630 lần
640 lần
650 lần
660 lần
670 lần
680 lần
690 lần
Đầu 7
700 lần
710 lần
720 lần
730 lần
740 lần
750 lần
760 lần
770 lần
780 lần
790 lần
Đầu 8
800 lần
810 lần
820 lần
830 lần
840 lần
850 lần
860 lần
870 lần
880 lần
890 lần
Đầu 9
900 lần
910 lần
920 lần
930 lần
940 lần
950 lần
960 lần
970 lần
980 lần
990 lần
Loading ...
ĐB
8 2 1 4 8 0
G.1
1 6 4 1 7
G.2
4 7 0 5 5
G.3
8 3 5 7 0
7 3 4 2 2
G.4
1 5 7 1 4
5 3 6 6 0
4 5 6 5 2
4 1 0 9 8
5 6 2 3 9
7 7 0 1 9
8 0 5 3 2
G.5
4 1 6 9
G.6
8 2 6 8
3 8 4 3
5 7 8 9
G.7
3 4 7
G.8
4 7
ĐB
1 1 3 6 2 7
G.1
5 3 4 2 7
G.2
3 9 7 5 1
G.3
0 2 4 6 7
4 3 7 9 4
G.4
8 3 4 6 4
9 4 8 0 4
4 7 5 3 7
4 9 7 9 2
3 8 0 8 1
0 2 5 8 4
3 6 4 8 3
G.5
6 5 5 3
G.6
7 6 3 8
8 6 8 7
8 2 3 6
G.7
2 7 7
G.8
9 5
ĐB
8 7 7 6 1 4
G.1
7 3 6 4 7
G.2
1 0 7 8 1
G.3
6 7 6 9 3
3 3 5 6 9
G.4
0 1 9 4 9
2 3 6 9 0
7 7 3 9 7
4 4 4 1 9
0 9 8 8 2
4 1 2 0 2
7 8 3 1 2
G.5
4 6 9 9
G.6
0 3 8 7
5 5 3 9
8 5 7 6
G.7
8 2 0
G.8
0 1
ĐB
4 8 7 5 5 8
G.1
8 6 2 7 2
G.2
7 1 5 2 8
G.3
6 8 5 6 6
4 0 9 9 7
G.4
8 3 6 2 2
2 0 3 5 2
4 0 5 4 8
1 9 5 7 5
8 8 8 4 2
8 2 6 0 5
4 5 3 0 1
G.5
4 2 2 3
G.6
7 4 8 6
4 8 2 2
7 9 3 8
G.7
3 4 1
G.8
9 7
ĐB
6 8 8 3 5 4
G.1
6 7 0 4 8
G.2
4 8 4 7 1
G.3
7 3 5 9 2
5 8 0 6 0
G.4
0 3 0 1 8
4 5 5 5 9
8 9 9 4 4
0 4 4 0 8
6 2 5 9 9
2 8 3 5 5
9 5 6 1 2
G.5
6 4 2 2
G.6
0 3 9 8
2 9 7 3
3 3 2 0
G.7
3 0 6
G.8
9 8
Go to top