" " Soi cầu XSDT - Soi cầu xổ số Đồng Tháp chuẩn nhất hôm nay

soi cầu Đồng Tháp hôm nay

Thống kê lô tô ngày hôm nay

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu XSDT cụ thể.

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.

* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.

Đầu 0
000 lần
010 lần
020 lần
030 lần
040 lần
050 lần
060 lần
070 lần
080 lần
090 lần
Đầu 1
100 lần
110 lần
120 lần
130 lần
140 lần
150 lần
160 lần
170 lần
180 lần
190 lần
Đầu 2
200 lần
210 lần
220 lần
230 lần
240 lần
250 lần
260 lần
270 lần
280 lần
290 lần
Đầu 3
300 lần
310 lần
320 lần
330 lần
340 lần
350 lần
360 lần
370 lần
380 lần
390 lần
Đầu 4
400 lần
410 lần
420 lần
430 lần
440 lần
450 lần
460 lần
470 lần
480 lần
490 lần
Đầu 5
500 lần
510 lần
520 lần
530 lần
540 lần
550 lần
560 lần
570 lần
580 lần
590 lần
Đầu 6
600 lần
610 lần
620 lần
630 lần
640 lần
650 lần
660 lần
670 lần
680 lần
690 lần
Đầu 7
700 lần
710 lần
720 lần
730 lần
740 lần
750 lần
760 lần
770 lần
780 lần
790 lần
Đầu 8
800 lần
810 lần
820 lần
830 lần
840 lần
850 lần
860 lần
870 lần
880 lần
890 lần
Đầu 9
900 lần
910 lần
920 lần
930 lần
940 lần
950 lần
960 lần
970 lần
980 lần
990 lần
Loading ...
ĐB
6 2 4 4 4 9
G.1
4 0 5 6 0
G.2
1 5 5 1 7
G.3
2 8 3 9 1
3 1 0 1 9
G.4
3 4 8 7 6
4 9 6 2 9
6 7 7 6 3
3 5 8 4 4
8 4 9 6 7
9 7 7 7 5
3 7 1 2 4
G.5
0 2 7 3
G.6
0 7 5 3
4 2 8 2
9 9 6 0
G.7
7 5 2
G.8
2 7
ĐB
5 4 5 0 8 8
G.1
9 0 8 6 3
G.2
3 0 5 8 0
G.3
1 5 8 6 1
4 8 4 6 9
G.4
6 1 6 4 9
6 1 0 1 7
7 5 3 1 3
1 7 6 2 1
1 2 7 8 7
6 5 8 4 8
3 8 7 2 7
G.5
0 0 9 3
G.6
4 9 7 3
3 1 3 5
1 6 8 1
G.7
0 4 4
G.8
7 3
ĐB
6 9 9 1 0 1
G.1
4 0 9 9 0
G.2
8 7 7 4 8
G.3
7 7 2 5 4
6 9 9 2 4
G.4
7 8 4 8 1
7 6 5 7 0
3 5 3 1 3
2 0 0 0 5
1 7 5 3 9
0 1 1 3 0
9 4 9 6 9
G.5
6 5 4 7
G.6
1 0 9 6
4 1 0 3
9 5 4 7
G.7
2 9 4
G.8
2 6
ĐB
8 8 3 2 6 7
G.1
7 7 6 8 3
G.2
6 0 4 7 7
G.3
5 3 8 9 1
8 0 7 5 2
G.4
7 8 9 4 9
9 5 7 6 3
4 6 7 9 5
0 8 5 7 9
0 9 6 3 1
8 8 1 9 6
9 8 5 7 4
G.5
8 6 1 6
G.6
4 4 6 2
4 9 1 0
6 6 4 8
G.7
5 3 2
G.8
5 9
ĐB
3 2 8 6 4 6
G.1
6 6 7 6 8
G.2
6 9 7 7 4
G.3
9 1 4 5 8
7 8 8 0 0
G.4
9 2 5 7 8
2 3 5 2 8
3 7 8 1 2
5 0 1 3 9
7 0 9 0 5
8 0 7 7 0
2 4 6 4 4
G.5
1 5 9 1
G.6
4 0 6 0
5 6 3 1
8 3 2 2
G.7
3 6 8
G.8
7 1
Go to top