" " Soi cầu XSDNO - Soi cầu xổ số Đắk Nông chuẩn nhất hôm nay

soi cầu Đắk Nông hôm nay

Thống kê lô tô ngày hôm nay

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu XSDNO cụ thể.

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.

* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.

Đầu 0
000 lần
010 lần
020 lần
030 lần
040 lần
050 lần
060 lần
070 lần
080 lần
090 lần
Đầu 1
100 lần
110 lần
120 lần
130 lần
140 lần
150 lần
160 lần
170 lần
180 lần
190 lần
Đầu 2
200 lần
210 lần
220 lần
230 lần
240 lần
250 lần
260 lần
270 lần
280 lần
290 lần
Đầu 3
300 lần
310 lần
320 lần
330 lần
340 lần
350 lần
360 lần
370 lần
380 lần
390 lần
Đầu 4
400 lần
410 lần
420 lần
430 lần
440 lần
450 lần
460 lần
470 lần
480 lần
490 lần
Đầu 5
500 lần
510 lần
520 lần
530 lần
540 lần
550 lần
560 lần
570 lần
580 lần
590 lần
Đầu 6
600 lần
610 lần
620 lần
630 lần
640 lần
650 lần
660 lần
670 lần
680 lần
690 lần
Đầu 7
700 lần
710 lần
720 lần
730 lần
740 lần
750 lần
760 lần
770 lần
780 lần
790 lần
Đầu 8
800 lần
810 lần
820 lần
830 lần
840 lần
850 lần
860 lần
870 lần
880 lần
890 lần
Đầu 9
900 lần
910 lần
920 lần
930 lần
940 lần
950 lần
960 lần
970 lần
980 lần
990 lần
Loading ...
ĐB
2 8 2 5 8 3
G.1
0 2 4 4 1
G.2
4 4 5 9 2
G.3
8 0 6 7 5
0 9 3 3 4
G.4
9 5 8 3 7
6 8 4 1 3
4 3 5 7 8
5 6 6 2 4
9 4 3 5 4
6 8 5 7 8
1 0 6 4 2
G.5
3 4 8 9
G.6
9 7 3 2
6 3 6 2
9 3 6 4
G.7
7 9 5
G.8
5 9
ĐB
4 7 9 7 9 2
G.1
8 1 5 6 0
G.2
9 8 0 9 2
G.3
2 7 7 2 6
5 6 1 5 5
G.4
2 6 8 1 7
1 5 5 6 6
3 0 5 3 2
1 9 9 0 8
1 0 8 8 2
1 2 9 1 5
9 3 4 8 9
G.5
3 3 1 2
G.6
9 3 7 4
3 8 5 8
0 5 8 3
G.7
1 4 0
G.8
3 1
ĐB
9 6 5 5 8 8
G.1
7 8 0 4 0
G.2
5 8 1 8 5
G.3
8 5 3 1 0
1 7 8 6 6
G.4
0 2 9 7 8
1 4 2 9 2
1 6 4 9 4
6 3 8 9 4
6 0 6 3 7
9 3 1 8 8
0 0 2 7 6
G.5
7 8 6 6
G.6
2 0 3 4
3 0 9 0
0 6 2 0
G.7
2 1 5
G.8
0 2
ĐB
5 6 4 5 9 2
G.1
8 6 3 0 4
G.2
0 8 4 5 4
G.3
3 6 9 0 2
6 5 8 3 7
G.4
8 6 0 1 6
1 8 6 8 8
9 7 3 1 9
5 8 9 3 2
8 9 6 7 1
4 1 5 9 9
9 6 8 8 0
G.5
3 0 4 0
G.6
7 6 4 6
3 7 3 4
1 1 5 6
G.7
0 9 4
G.8
5 0
ĐB
5 3 0 0 6 8
G.1
3 7 1 2 0
G.2
8 9 6 4 7
G.3
5 8 4 0 3
1 3 1 6 5
G.4
8 3 5 9 5
3 3 0 4 1
3 3 9 9 5
5 5 1 1 3
6 3 4 9 0
7 5 1 4 2
6 7 4 8 4
G.5
9 1 7 5
G.6
9 5 2 5
4 6 2 0
8 9 4 8
G.7
4 5 6
G.8
3 6
Go to top