" " Soi cầu XSDNA - Soi cầu xổ số Đà Nẵng chuẩn nhất hôm nay

soi cầu Đà Nẵng hôm nay

Thống kê lô tô ngày hôm nay

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu XSDNA cụ thể.

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.

* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.

Đầu 0
000 lần
010 lần
020 lần
030 lần
040 lần
050 lần
060 lần
070 lần
080 lần
090 lần
Đầu 1
100 lần
110 lần
120 lần
130 lần
140 lần
150 lần
160 lần
170 lần
180 lần
190 lần
Đầu 2
200 lần
210 lần
220 lần
230 lần
240 lần
250 lần
260 lần
270 lần
280 lần
290 lần
Đầu 3
300 lần
310 lần
320 lần
330 lần
340 lần
350 lần
360 lần
370 lần
380 lần
390 lần
Đầu 4
400 lần
410 lần
420 lần
430 lần
440 lần
450 lần
460 lần
470 lần
480 lần
490 lần
Đầu 5
500 lần
510 lần
520 lần
530 lần
540 lần
550 lần
560 lần
570 lần
580 lần
590 lần
Đầu 6
600 lần
610 lần
620 lần
630 lần
640 lần
650 lần
660 lần
670 lần
680 lần
690 lần
Đầu 7
700 lần
710 lần
720 lần
730 lần
740 lần
750 lần
760 lần
770 lần
780 lần
790 lần
Đầu 8
800 lần
810 lần
820 lần
830 lần
840 lần
850 lần
860 lần
870 lần
880 lần
890 lần
Đầu 9
900 lần
910 lần
920 lần
930 lần
940 lần
950 lần
960 lần
970 lần
980 lần
990 lần
Loading ...
ĐB
0 4 8 5 8 5
G.1
2 4 9 3 6
G.2
9 5 4 2 5
G.3
1 1 1 4 8
7 1 9 1 5
G.4
8 1 4 2 8
7 9 2 2 8
1 1 6 2 4
4 5 1 1 6
6 4 9 9 2
7 8 5 2 5
3 3 2 2 6
G.5
3 0 4 8
G.6
0 6 9 8
0 9 2 5
7 7 2 3
G.7
9 0 4
G.8
2 8
ĐB
8 2 4 4 8 7
G.1
1 0 7 2 4
G.2
3 4 4 3 7
G.3
0 9 9 7 6
7 8 6 1 4
G.4
3 2 9 4 1
8 2 2 6 6
9 8 8 5 9
7 2 3 2 1
4 5 1 6 9
3 5 3 0 5
6 1 4 6 9
G.5
5 9 7 4
G.6
1 8 7 0
9 3 5 4
0 9 8 0
G.7
1 7 4
G.8
5 9
ĐB
0 9 7 7 7 0
G.1
8 9 4 1 8
G.2
5 3 4 1 4
G.3
1 8 3 6 3
2 5 7 4 7
G.4
1 5 8 0 8
2 5 4 9 1
4 5 3 4 2
2 9 6 5 1
8 1 7 1 9
2 2 7 9 4
5 4 7 5 6
G.5
8 2 6 8
G.6
9 5 9 1
6 4 4 2
4 2 9 6
G.7
4 4 1
G.8
5 7
ĐB
6 8 0 5
G.1
0 0 2 8 1
G.2
7 8 0 9 6
G.3
4 6 7 6 5
4 2 2 9 8
G.4
9 0 6 4 3
9 1 9 0 5
7 0 0 5 3
9 7 3 9 6
9 1 0 9 9
8 5 2 6 1
5 5 0 9 1
G.5
6 5 3 9
G.6
8 6 4 7
3 5 1 9
8 0 2 5
G.7
8 2 5
G.8
0 6
Go to top