" " Soi cầu XSCT - Soi cầu xổ số Cần Thơ chuẩn nhất hôm nay

soi cầu Cần Thơ hôm nay

Thống kê lô tô ngày hôm nay

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu XSCT cụ thể.

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.

* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.

Đầu 0
000 lần
010 lần
020 lần
030 lần
040 lần
050 lần
060 lần
070 lần
080 lần
090 lần
Đầu 1
100 lần
110 lần
120 lần
130 lần
140 lần
150 lần
160 lần
170 lần
180 lần
190 lần
Đầu 2
200 lần
210 lần
220 lần
230 lần
240 lần
250 lần
260 lần
270 lần
280 lần
290 lần
Đầu 3
300 lần
310 lần
320 lần
330 lần
340 lần
350 lần
360 lần
370 lần
380 lần
390 lần
Đầu 4
400 lần
410 lần
420 lần
430 lần
440 lần
450 lần
460 lần
470 lần
480 lần
490 lần
Đầu 5
500 lần
510 lần
520 lần
530 lần
540 lần
550 lần
560 lần
570 lần
580 lần
590 lần
Đầu 6
600 lần
610 lần
620 lần
630 lần
640 lần
650 lần
660 lần
670 lần
680 lần
690 lần
Đầu 7
700 lần
710 lần
720 lần
730 lần
740 lần
750 lần
760 lần
770 lần
780 lần
790 lần
Đầu 8
800 lần
810 lần
820 lần
830 lần
840 lần
850 lần
860 lần
870 lần
880 lần
890 lần
Đầu 9
900 lần
910 lần
920 lần
930 lần
940 lần
950 lần
960 lần
970 lần
980 lần
990 lần
Loading ...
ĐB
4 6 5 4 6 5
G.1
0 2 2 8 7
G.2
5 5 2 8 0
G.3
5 6 8 2 0
3 3 4 8 6
G.4
1 7 7 5 9
3 3 3 3 3
5 8 2 4 9
6 3 7 9 2
9 4 2 7 4
1 3 3 6 7
9 8 5 6 4
G.5
4 0 1 8
G.6
6 5 0 2
6 4 7 1
2 3 9 9
G.7
5 2 4
G.8
8 7
ĐB
8 8 2 2 4 9
G.1
7 1 4 5 3
G.2
7 7 8 0 6
G.3
2 3 8 5 3
1 2 2 8 2
G.4
9 0 3 4 9
4 3 7 8 1
3 0 1 3 0
5 7 2 0 0
2 4 4 9 9
5 9 6 4 1
7 8 7 1 9
G.5
1 2 0 2
G.6
8 2 2 3
0 7 8 1
2 9 1 2
G.7
7 6 0
G.8
4 5
ĐB
2 2 8 6 4 1
G.1
9 9 9 4 7
G.2
0 1 9 9 6
G.3
0 4 6 8 6
9 0 7 7 7
G.4
6 6 4 1 9
1 2 2 2 0
0 9 2 4 0
3 3 5 8 0
4 5 1 2 2
5 2 9 5 4
7 2 2 4 3
G.5
1 0 8 7
G.6
0 7 8 0
3 5 5 2
5 8 5 0
G.7
4 2 0
G.8
9 5
ĐB
9 8 3 1 7 6
G.1
4 1 7 9 4
G.2
2 5 5 5 6
G.3
6 3 4 7 7
9 7 7 1 7
G.4
4 8 6 9 4
4 4 0 5 9
8 6 0 2 2
6 6 0 2 4
1 7 9 7 2
7 3 9 4 3
3 0 2 9 6
G.5
3 2 4 6
G.6
9 0 1 8
8 1 2 6
4 8 4 1
G.7
1 0 1
G.8
9 5
ĐB
1 7 3 8 6 1
G.1
4 0 7 4 7
G.2
0 5 6 3 0
G.3
4 3 5 9 1
3 1 9 9 0
G.4
9 1 6 5 6
6 7 8 3 1
2 6 1 1 3
7 1 9 8 7
7 9 0 9 7
9 2 3 5 7
0 2 6 2 3
G.5
4 4 2 7
G.6
4 0 6 3
7 3 0 0
9 3 0 1
G.7
2 6 7
G.8
1 8
ĐB
1 9 9 6 1 3
G.1
7 5 6 7 7
G.2
4 9 4 2 3
G.3
8 8 5 8 8
2 6 7 6 0
G.4
7 2 6 7 8
4 0 5 4 3
3 5 2 5 3
1 1 3 3 5
7 1 9 5 0
7 7 5 1 7
2 4 2 4 0
G.5
5 9 6 2
G.6
4 0 7 1
8 2 8 3
6 5 6 8
G.7
7 1 2
G.8
7 0
Go to top