" " Soi cầu XSBTR - Soi cầu xổ số Bến Tre chuẩn nhất hôm nay

soi cầu Bến Tre hôm nay

Thống kê lô tô ngày hôm nay

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu XSBTR cụ thể.

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.

* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.

Đầu 0
000 lần
010 lần
020 lần
030 lần
040 lần
050 lần
060 lần
070 lần
080 lần
090 lần
Đầu 1
100 lần
110 lần
120 lần
130 lần
140 lần
150 lần
160 lần
170 lần
180 lần
190 lần
Đầu 2
200 lần
210 lần
220 lần
230 lần
240 lần
250 lần
260 lần
270 lần
280 lần
290 lần
Đầu 3
300 lần
310 lần
320 lần
330 lần
340 lần
350 lần
360 lần
370 lần
380 lần
390 lần
Đầu 4
400 lần
410 lần
420 lần
430 lần
440 lần
450 lần
460 lần
470 lần
480 lần
490 lần
Đầu 5
500 lần
510 lần
520 lần
530 lần
540 lần
550 lần
560 lần
570 lần
580 lần
590 lần
Đầu 6
600 lần
610 lần
620 lần
630 lần
640 lần
650 lần
660 lần
670 lần
680 lần
690 lần
Đầu 7
700 lần
710 lần
720 lần
730 lần
740 lần
750 lần
760 lần
770 lần
780 lần
790 lần
Đầu 8
800 lần
810 lần
820 lần
830 lần
840 lần
850 lần
860 lần
870 lần
880 lần
890 lần
Đầu 9
900 lần
910 lần
920 lần
930 lần
940 lần
950 lần
960 lần
970 lần
980 lần
990 lần
Loading ...
ĐB
4 7 9 4 1 0
G.1
4 7 1 6 9
G.2
8 3 5 4 0
G.3
6 1 0 8 0
4 7 5 7 1
G.4
1 7 3 2 3
8 0 9 0 9
9 8 4 8 0
9 1 8 2 6
6 0 8 1 7
8 7 5 6 6
3 4 9 1 0
G.5
8 0 7 6
G.6
7 7 1 2
2 3 7 6
8 5 5 9
G.7
4 7 2
G.8
3 2
ĐB
8 0 3 7 3 8
G.1
1 2 8 5 0
G.2
8 7 8 6 3
G.3
5 2 2 8 6
0 0 5 4 8
G.4
8 8 0 4 6
5 8 3 2 0
3 0 2 5 0
8 8 4 3 4
4 0 5 0 9
0 3 3 6 8
9 7 8 3 0
G.5
9 3 6 1
G.6
1 9 7 4
3 2 5 4
8 3 5 4
G.7
2 7 6
G.8
1 6
ĐB
1 5 2 3 0 3
G.1
1 6 9 2 2
G.2
8 6 7 1 9
G.3
8 7 3 2 1
8 7 2 2 5
G.4
7 4 2 3 1
4 1 5 7 4
5 1 4 0 0
1 1 2 2 5
2 1 5 2 6
9 3 3 4 3
0 0 1 8 4
G.5
3 0 3 3
G.6
8 8 4 0
9 7 7 8
9 3 9 4
G.7
6 4 5
G.8
6 4
ĐB
7 7 5 3 8 2
G.1
8 4 5 1 3
G.2
7 6 0 9 2
G.3
5 7 1 1 0
6 3 3 6 7
G.4
7 1 9 2 8
1 3 5 7 5
6 8 5 9 1
3 0 3 3 0
5 1 1 3 9
8 6 4 1 8
8 2 3 0 3
G.5
3 4 4 9
G.6
4 4 5 0
7 8 0 7
7 4 5 4
G.7
3 0 8
G.8
5 7
ĐB
3 5 4 7 6 7
G.1
0 6 2 6 0
G.2
8 6 7 3 2
G.3
8 6 1 1 9
7 0 9 3 0
G.4
1 7 9 0 3
3 5 0 1 5
8 1 3 1 1
1 8 9 8 9
8 9 3 0 7
8 6 8 2 4
0 4 1 3 7
G.5
3 1 5 4
G.6
4 1 8 2
3 4 9 0
4 8 8 2
G.7
7 7 2
G.8
9 2
Go to top