" " Soi cầu XSBL - Soi cầu xổ số Bạc Liêu chuẩn nhất hôm nay

soi cầu Bạc Liêu hôm nay

Thống kê lô tô ngày hôm nay

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu XSBL cụ thể.

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.

* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.

Đầu 0
000 lần
010 lần
020 lần
030 lần
040 lần
050 lần
060 lần
070 lần
080 lần
090 lần
Đầu 1
100 lần
110 lần
120 lần
130 lần
140 lần
150 lần
160 lần
170 lần
180 lần
190 lần
Đầu 2
200 lần
210 lần
220 lần
230 lần
240 lần
250 lần
260 lần
270 lần
280 lần
290 lần
Đầu 3
300 lần
310 lần
320 lần
330 lần
340 lần
350 lần
360 lần
370 lần
380 lần
390 lần
Đầu 4
400 lần
410 lần
420 lần
430 lần
440 lần
450 lần
460 lần
470 lần
480 lần
490 lần
Đầu 5
500 lần
510 lần
520 lần
530 lần
540 lần
550 lần
560 lần
570 lần
580 lần
590 lần
Đầu 6
600 lần
610 lần
620 lần
630 lần
640 lần
650 lần
660 lần
670 lần
680 lần
690 lần
Đầu 7
700 lần
710 lần
720 lần
730 lần
740 lần
750 lần
760 lần
770 lần
780 lần
790 lần
Đầu 8
800 lần
810 lần
820 lần
830 lần
840 lần
850 lần
860 lần
870 lần
880 lần
890 lần
Đầu 9
900 lần
910 lần
920 lần
930 lần
940 lần
950 lần
960 lần
970 lần
980 lần
990 lần
Loading ...
ĐB
0 4 3 2 8 6
G.1
5 1 1 1 9
G.2
7 5 1 4 3
G.3
9 8 3 6 5
6 6 1 0 8
G.4
7 8 7 6 3
1 8 4 3 3
3 6 8 4 5
3 7 7 3 3
2 2 5 8 0
6 4 5 2 9
1 8 8 2 9
G.5
0 8 3 4
G.6
3 4 9 8
4 3 7 2
1 0 0 2
G.7
3 9 1
G.8
3 6
ĐB
5 1 4 6 4 5
G.1
4 0 8 8 5
G.2
5 6 5 8 8
G.3
5 5 5 9 0
1 4 4 2 3
G.4
7 9 2 8 7
4 8 4 5 3
8 6 7 3 5
8 6 4 2 4
1 8 3 2 1
7 8 3 3 2
5 6 4 3 4
G.5
4 6 9 4
G.6
4 4 0 9
8 6 9 1
0 9 5 3
G.7
6 5 6
G.8
1 4
ĐB
0 7 6 0 0 7
G.1
2 5 4 2 3
G.2
5 9 7 1 9
G.3
0 5 3 9 0
7 2 7 3 1
G.4
7 8 3 7 1
8 6 7 0 2
0 0 1 8 8
4 7 6 6 1
6 3 2 2 3
5 9 6 9 9
2 3 3 4 2
G.5
5 0 5 6
G.6
4 7 4 9
4 9 0 9
3 9 6 2
G.7
6 3 1
G.8
1 4
ĐB
2 6 8 8 0 4
G.1
0 0 6 0 2
G.2
3 3 6 8 6
G.3
4 5 0 8 1
4 6 0 8 7
G.4
9 8 6 6 1
4 5 7 0 9
6 8 1 2 0
0 5 2 9 1
3 0 2 3 8
5 0 7 4 1
8 0 6 9 3
G.5
3 3 4 1
G.6
8 7 7 1
6 1 6 5
2 3 9 9
G.7
9 1 1
G.8
1 3
ĐB
4 7 9 2 3 8
G.1
7 6 9 1 4
G.2
0 1 7 6 1
G.3
9 6 4 3 5
7 4 7 2 3
G.4
9 4 1 8 7
1 4 8 6 8
1 1 7 1 3
4 5 8 5 2
2 5 5 7 9
4 6 4 3 5
7 1 3 6 9
G.5
4 2 5 6
G.6
8 2 0 3
7 8 4 8
2 1 6 3
G.7
7 4 5
G.8
5 8
Go to top